Lưu trữ thẻ: Cá thờn bơn Việt Nam

#New sale quý 2/2024 Cá thờn bơn nước ngọt, cá thờn bơn biển rẻ nhất HCM!

Cá thờn bơn nước ngọt, Giá cá thờn bơn sống: 990.000 đ/kg Quy cách : cá sống, size: 1kg

#New sale quý 2/2024 Cá thờn bơn nước ngọt, khuyến mãi TO!

Cá thờn bơn nước ngọt, Cá cá bơn sống giá sỉ, Sản phẩm cá cá bơn du nhập Giá bán: